fbpx

ChatGPT en generatieve AI-tools staan ​​wereldwijd voor juridische uitdagingen

ChatGPT en generatieve AI-tools staan ​​wereldwijd voor juridische uitdagingen

Share This Post


Het recente verbod op ChatGPT in Italië is slechts een van de vele potentiële juridische uitdagingen waarmee OpenAI wordt geconfronteerd.

Terwijl de Europese Unie werkt aan het goedkeuren van een wet op kunstmatige intelligentie, de Verenigde Staten een AI Bill of Rights definiëren en het Verenigd Koninkrijk aanbeveelt dat bestaande agentschappen AI reguleren, hebben ChatGPT-gebruikers wereldwijd klachten ingediend tegen OpenAI voor mogelijke beveiligingsproblemen.

OpenAI en wereldwijde beveiligingsproblemen

Het Center for AI and Digital Policy diende een klacht in bij de Federal Trade Commission om te voorkomen dat OpenAI nieuwe ChatGPT-modellen ontwikkelt totdat er veiligheidsbarrières zijn aangebracht.

Het Italiaanse Garante startte een onderzoek naar OpenAI vanwege een recent datalek en het ontbreken van leeftijdsverificatie om jongere gebruikers te beschermen tegen ongepaste AI-genererende inhoud tijdens de registratie.

De Ierse gegevensbeschermingscommissie is van plan samen te werken met de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit en de EU-gegevensbeschermingscommissie om te bepalen of ChatGPT de privacywetgeving heeft geschonden.

Volgens Reuters hebben privacytoezichthouders in Zweden en Spanje geen plannen om ChatGPT nu te onderzoeken, maar in de toekomst wel als gebruikers klachten indienen tegen de AI-technologie.

En dit zijn nog maar enkele van de recente klachten, onderzoeken en opmerkingen uit diverse landen over de aansprakelijkheid van AI-bedrijven.

Ondertussen zei Ulrich Kelber, een woordvoerster van de federale commissaris voor gegevensbescherming van de regio, in Duitsland dat een vergelijkbaar verbod als in andere landen zou kunnen volgen als OpenAI de AVG of vergelijkbaar beleid schendt.

Volker Wissing, de Duitse minister van Transport en Digitale Infrastructuur, heeft echter aangegeven dat een verbod niet de beste aanpak is.

“We hebben geen verbod op AI-toepassingen nodig, maar manieren om waarden als democratie en transparantie te borgen”, zegt Wissing.

Canada lijkt ook het voorbeeld te volgen nadat het Office of the Privacy Commissioner een onderzoek was gestart naar een klacht tegen ChatGPT dat het zonder toestemming persoonlijke gegevens had verzameld.

En in Frankrijk gaf Jean-Noël Barrot, minister van Digitale Transitie en Telecommunicatie, commentaar op de golf van opwinding over AI, gevolgd door de angst voor AI. Het lijkt erop dat het plan van het land is om AI-technologie onder de knie te krijgen en modellen en technologieën te ontwikkelen die de Franse waarden hooghouden.

Zullen landen ChatGPT permanent verbieden?

OpenAI heeft onlangs een FAQ voor Italiaanse gebruikers gepubliceerd en opnieuw bevestigd dat het zich inzet voor het bouwen van veilige, nauwkeurige en privésystemen.

Maar wat is de kans dat onderzoeken tegen OpenAI zullen resulteren in een permanent verbod op zijn technologie uit Italië en andere landen?

Gezien het feit dat een rechter in Colombia onlangs ChatGPT gebruikte om te helpen bij een rechterlijke beslissing en een andere rechter in India het gebruikte om te beslissen over borgtocht, heeft OpenAI wat kansen in zijn voordeel.

ChatGPT+ met het GPT-4-model maakt verrassend evenwichtige opmerkingen over de impact van zijn technologie en de risico’s die het met zich meebrengt.

Op de vraag: “Moet een land als Italië ChatGPT verbieden vanwege datamanagementproblemen?”, reageert ChatGPT+:

“Gegevensprivacy: het is essentieel dat AI-systemen voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat ChatGPT deze regels volgt en de privacy van gebruikers respecteert. Als er twijfels zijn over de gegevensverwerking, het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken of OpenAI voldoet aan de benodigde regelgeving.”

Het antwoord gaat verder met een overzicht van AI-voordelen, ethiek en vooringenomenheid, concurrentievermogen en alternatieven.

chatgpt-antwoord op verzoekScreenshot van ChatGPT, april 2023

Als een land geen toegang heeft tot ChatGPT, kunnen sommige gebruikers er natuurlijk toegang toe krijgen via een VPN-service (Virtual Private Network). Google Trends laat zien dat Italië begin april een piek had in VPN-zoekopdrachten, die samenviel met de ChatGPT-ban.

Kunnen rechtszaken tegen OpenAI-technologie gevolgen hebben voor gebruikers?

Zijn OpenAI-gebruikers wettelijk verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit het gebruik en de output van hun tools? Dat hangt ervan af, volgens de gebruiksvoorwaarden van OpenAI.

Als gebruikers de voorwaarden of het beleid van OpenAI schenden tijdens het gebruik van tools zoals ChatGPT of de API, zijn ze mogelijk verantwoordelijk voor hun verdediging.

OpenAI garandeert niet dat haar diensten altijd werken zoals verwacht of dat bepaalde inhoud (invoer en uitvoer van een generatieve AI-tool) veilig is, en is niet verantwoordelijk voor dergelijke resultaten.

Het maximale aanbod van OpenAI om gebruikers te compenseren voor schade die door haar tools is veroorzaakt, is het bedrag dat de gebruiker het afgelopen jaar voor de services heeft betaald, of $ 100, op voorwaarde dat andere regionale wetten niet van toepassing zijn.

Meer eisen aan AI

Bovenstaande gevallen zijn slechts het topje van de AI-juridische ijsberg. OpenAI en zijn collega’s worden geconfronteerd met aanvullende juridische uitdagingen, waaronder de volgende.

Een Australische burgemeester klaagt OpenAI mogelijk aan wegens laster vanwege onjuiste informatie over hem verstrekt door ChatGPT. GitHub Copilot wordt geconfronteerd met een class action-rechtszaak over de wettelijke rechten van de makers van de open source-code op de trainingsgegevens van Copilot. Stability AI, DeviantArt en Midjourney worden geconfronteerd met een class action-rechtszaak over het gebruik van StableDiffusion, dat auteursrechtelijk beschermde kunst gebruikte in zijn trainingsgegevens. Getty Images heeft een juridische procedure aangespannen tegen Stability AI voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud van Getty Images in de trainingsgegevens.

Elk geval heeft het potentieel om de toekomst van AI-ontwikkeling op zijn kop te zetten.

Uitgelichte afbeelding: Giulio Benzin/ShutterstockSource link

More To Explore

WACHT! VOORDAT JE GAAT...

Geef me jouw E-mail Address, en dan stuur ik je een GRATIS kopie van mijn boek, waarin ik je laat zien hoe je jouw inkomen kan verdubbelen in 90 dagen!