fbpx

De maker van ChatGPT wordt geconfronteerd met verschillende rechtszaken wegens schending van auteursrechten en privacy

De maker van ChatGPT wordt geconfronteerd met verschillende rechtszaken wegens schending van auteursrechten en privacy

Share This Post


OpenAI, het bedrijf dat ChatGPT heeft gemaakt, wordt geconfronteerd met een rechtszaak die beweert dat OpenAI zonder toestemming auteursrechtelijk beschermde boeken heeft gebruikt om zijn AI-systemen te trainen.

De rechtszaak werd aangespannen bij de federale rechtbank in San Francisco en beweerde dat OpenAI illegaal tekst uit boeken had gekopieerd zonder de toestemming van auteursrechthouders te verkrijgen, hen te crediteren of te compenseren.

Deze rechtszaak is niet het eerste juridische probleem waar OpenAI onlangs mee te maken heeft gehad. Terwijl wetgevers werken aan het reguleren van de snelgroeiende AI-industrie, is OpenAI aangeklaagd in weer een class action-rechtszaak.

Deze andere rechtszaak beweert dat de machine learning-modellen van OpenAI, waaronder ChatGPT en DALL-E, op illegale wijze persoonlijke informatie van mensen op internet verzamelen, waardoor verschillende privacywetten worden geschonden.

De resultaten van deze rechtszaken kunnen belangrijke precedenten scheppen voor kunstmatige intelligentie, auteursrecht en privacy die het regelgevende landschap in de toekomst bepalen.

Vorderingen van inbreuk op het auteursrecht

Twee auteurs hebben een rechtszaak aangespannen waarin wordt beweerd dat het ChatGPT-taalmodel van OpenAI hun boeken zonder toestemming heeft gekopieerd en gebruikt.

De rechtszaak, Tremblay v. OpenAI Inc, beweert dat ChatGPT de sciencefiction- en horrorboeken van auteurs nauwkeurig kan samenvatten. Dit suggereert dat de chatbot je werk heeft gelezen en geabsorbeerd.

Verwijzend naar een OpenAI-paper uit 2020, merkt de rechtszaak op dat 15% van de gegevens die werden gebruikt om ChatGPT te trainen, afkomstig was van “twee corpora van op internet gebaseerde boeken”.

De auteurs geloven dat één dataset meer dan 290.000 boektitels bevatte van “schaduwbibliotheken” zoals Library Genesis en Sci-Hub, die duizenden auteursrechtelijk beschermde boeken illegaal publiceren.

De auteurs beweren dat ChatGPT de auteursrechtwetgeving heeft geschonden door de copyrightvermeldingen uit deze boeken te verwijderen.

Privacyschendingen en gegevensdiefstal

Vorige week werd een langdurige rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, waarin werd beweerd dat twee van zijn AI-modellen, ChatGPT en DALL-E, zonder de juiste toestemming waren getraind met behulp van honderden miljoenen gegevens van mensen.

De eis, getiteld PM v. OpenAI LP beweert dat OpenAI privé-informatie verkrijgt van personen die rechtstreeks gebruik maken van zijn AI-systemen en andere applicaties die ChatGPT bevatten. De klacht stelt dat deze verzameling en gebruik van gegevens in strijd is met de privacywetgeving, met name voor de gegevens van kinderen.

De rechtszaak beweert dat OpenAI zijn systemen heeft geïntegreerd met platformen als Snapchat, Spotify, Stripe, Slack en Microsoft Teams. OpenAI wordt beschuldigd van het in het geheim verzamelen van afbeeldingen, locaties, muzieksmaken, financiële details en privécommunicatie van gebruikers via deze integraties.

De rechtszaak stelt dat deze gegevensverzameling in strijd is met de servicevoorwaarden en privacywetten van die platforms en ongeautoriseerde toegang tot de informatie van mensen vormt.

De klacht noemt 16 eisers die online diensten gebruikten en geloven dat OpenAI hun gegevens zonder toestemming heeft meegenomen.

OpenAI reageerde niet op een verzoek om commentaar op de rechtszaak.

Potentiële gevolgen voor OpenAI

OpenAI kan worden geconfronteerd met aanzienlijke financiële sancties als de rechtbank in het voordeel van de eisers oordeelt, wat de financiële stabiliteit en het vermogen van OpenAI om fondsen te werven zou kunnen schaden.

Enkele van de mogelijke gevolgen zijn:

Rechtszaken kunnen de reputatie en het vertrouwen van OpenAI bij belangrijke belanghebbenden zoals gebruikers, partners en investeerders schaden. Regelgevers kunnen OpenAI nauwkeuriger onderzoeken, wat leidt tot strengere regels en nalevingsvereisten. Als blijkt dat het gebruik van auteursrechtelijk beschermde gegevens om AI-modellen te trainen inbreuk maakt op het auteursrecht, moeten OpenAI en anderen mogelijk de manier wijzigen waarop ze de gegevens verzamelen en gebruiken. Afhankelijk van de uitspraken kunnen bedrijven die ChatGPT of andere OpenAI-producten gebruiken, deze relaties heroverwegen om hun reputatie en gebruikersprivacy te beschermen.

Op te sommen

OpenAI zit midden in verschillende rechtszaken die van invloed kunnen zijn op het AI-veld door belangrijke regels vast te stellen over auteursrecht, privacy en hoe gegevens kunnen worden gebruikt.

Voor iedereen die AI volgt, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van hoe deze eisen evolueren en na te denken over hoe ze kunnen leiden tot nieuwe wetten en beleid, de manier waarop AI-technologie wordt gebouwd veranderen en van bedrijven eisen dat ze aanpassen hoe ze AI-producten en -diensten ontwerpen en leveren .

Uitgelichte afbeelding: Ascannio/ShutterstockSource link

More To Explore

OpenAI sluit gebrekkige AI-detector af
Marketing Nieuwtjes

OpenAI sluit gebrekkige AI-detector af

OpenAI heeft zijn AI-classificatie, een tool die is ontworpen om door AI gegenereerde tekst te identificeren, stopgezet na kritiek op de nauwkeurigheid ervan. De beëindiging

WACHT! VOORDAT JE GAAT...

Geef me jouw E-mail Address, en dan stuur ik je een GRATIS kopie van mijn boek, waarin ik je laat zien hoe je jouw inkomen kan verdubbelen in 90 dagen!