fbpx

Maak je schrijfcarrière niet kapot

Maak je schrijfcarrière niet kapot

Share This Post


Stephen Covey, de motiverende opvoeder die “The 7 Habits of Highly Effective People” schreef, zegt: “Vertrouwen is de hoogste vorm van menselijke motivatie.”

Als schrijvers is vertrouwen uw grootste troef. Uw reputatie is slechts een weergave van ons vertrouwen en onze autoriteit.

Helaas is er geen gemakkelijkere manier om dat vertrouwen te schenden dan door plagiaat te plegen.

Hoewel de meeste mensen denken dat het vermijden van plagiaat eenvoudig is, ligt het iets genuanceerder. Af en toe ontstaat plagiaat per ongeluk, bijvoorbeeld door ongepaste citaten of het vergeten een goede link toe te voegen.

Bovendien is plagiaat niet alleen een zorg in de academische wereld, maar kan het een groot probleem zijn voor elk type schrijven, inclusief bloggen, journalistiek, verkoopteksten en zelfs het schrijven van technische of medische teksten van auteurs die een idee hebben bedacht.

Deze gids biedt nuttige strategieën om plagiaat te voorkomen en om te definiëren wat echt plagiaat is.

Wat is plagiaat en wanneer niet?

Merriam-Webster geeft een meer formele definitie. We kunnen plagiaat definiëren als het opzettelijk kopiëren van de ideeën van iemand anders en ze laten doorgaan als de jouwe.

Het is echter belangrijk om te onderscheiden wat plagiaat is en wat niet.

Het lenen van ideeën of zelfs het toelichten ervan impliceert niet noodzakelijkerwijs plagiaat als het geschreven is origineel of als de bron wordt vermeld.

Als ik bijvoorbeeld in mijn eigen woorden een korte blog over de basisprincipes van SEO schrijf, hoef ik niet te vermelden wie de eerste persoon was die de term SEO bedacht om plagiaat te voorkomen.

Op elk gebied is de uitwisseling van ideeën essentieel voor de ontwikkeling van uw kennisbasis.

We kunnen bijvoorbeeld de invloed van Schopenhauer op Nietzsches vroege ideeën zien zonder dat de laatste noodzakelijkerwijs de eerste citeert.

Ook zou alles dat als algemene kennis wordt beschouwd, geen plagiaat zijn. Als ik zeg dat Joe Biden de president van de Verenigde Staten is, hoef ik geen bron te vermelden.

Ook vereist het verklaren van idiomen zoals “de Rubicon oversteken” niet dat Caeser is verkregen.

Inhoud die bijna letterlijk is geschreven van wat iemand anders heeft geschreven zonder de juiste bronvermelding, vormt echter plagiaat. Dus als iemand die laatste zin zou kopiëren en in een blog zou plakken, zou dat opzettelijk plagiaat zijn.

Ook als u de formulering van een bericht wijzigt, maar uw ideeën en bericht bijna woordelijk zijn wat iemand anders heeft geschreven, kan dit als plagiaat worden aangemerkt.

Waarom plagiaat slecht is

Het spreekt bijna voor zich dat “plagiaat slecht is” een veel voorkomende waarheid is in onze samenleving en weinig verdere uitleg behoeft.

Er zijn echter praktische en ethische redenen waarom plagiaat slecht is en die moeten worden versterkt:

Het is een vorm van intellectuele diefstal. Het brengt de integriteit en reputatie van de schrijver in gevaar. Het negeren van plagiaat schept een slecht precedent voor alle kunsten en wetenschappen. Plagiaat tast je schrijfvaardigheid aan en maakt je een luie schrijver. Het voelt niet goed als het jou overkomt.

Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat de meeste gevallen van plagiaat het gevolg zijn van kwaadwillige handelingen, maar eerder van onwetendheid of haast.

Gemeenschappelijke bronnen van plagiaat

Plagiaat kan eenvoudig worden voorkomen door moderne hulpmiddelen te gebruiken en vooruit te plannen. Veel academische studenten plegen bijvoorbeeld plagiaat omdat ze opdrachten uitstellen of niet goed kunnen citeren.

Enkele veelvoorkomende bronnen van plagiaat zijn:

Opzettelijke diefstal. Verkeerd geciteerde citaten. Slecht geparafraseerd onderzoek. Gebruik een gebroken hyperlink om iets te citeren. Niet begrijpen dat iets niet algemeen bekend is. Eigen eerder werk hergebruiken zonder het te beseffen of correct te citeren.

Om je te helpen plagiaat te voorkomen, heb ik zeven praktische tips geschetst die je in je schrijfproces kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat je schrijven schoon blijft.

1. Maak aantekeningen bij het citeren van andere bronnen

Als je net als ik bent, open je waarschijnlijk een dozijn tabbladen om een ​​onderwerp te onderzoeken vlak voordat je een woord typt.

In veel gevallen kan plagiaat simpelweg het gevolg zijn van het vergeten te citeren van iets dat u in een concept hebt gepubliceerd of geschreven zonder het te beseffen.

Daarom is het belangrijk om alle bronnen die je citeert goed bij te houden, vooral als je directe citaten gebruikt in je artikel of een statistisch of onderzoekspunt moet citeren.

Houd bij wat u krijgt door opmerkingen, markeringen of hyperlinks toe te voegen aan materiaal dat u van andere mensen krijgt.

Als je twijfelt, als je niet zeker weet of iets een bron vereist, voeg dan voor de zekerheid een hyperlink of citaat toe.

Vanuit een SEO-perspectief wordt het linken naar gezaghebbende sites van derden hoe dan ook als best practice beschouwd.

2. Voeg citaten of links toe aan de tekst

Vervolgens moeten we uitzoeken hoe u de bronnen die u in uw paper opneemt, zult citeren.

Een groot deel van de academische wereld vereist nu APA-citaties, wat betekent dat je een voetnoot moet toevoegen na een citaat uit je bron of een citaat tussen haakjes, zoals (Lieback, 2023).

Voor velden buiten de academische wereld kan het invoegen van een hyperlink over een deel van de ankertekst met betrekking tot de bron een gemakkelijke verwijzing zijn.

Als ik bijvoorbeeld Zeus zou noemen als ‘s werelds grootste hond, volgens CNN, had ik ‘Zeus’, ‘CNN’ of ”s werelds grootste hond” kunnen gebruiken als de ankertekst voor de bronlink.

Ten slotte kan het toevoegen van citaten en het vermelden van de naam van de auteur of bron ook in meer informele velden buiten de wetenschap een passende vorm van citeren zijn.

Het is bijvoorbeeld gepast om Steve Jobs te citeren als hij zegt: “Blijf hongerig, blijf dom”, zonder te linken of een formeel citaat te maken.

3. Parafraseer de informatie met originele ideeën

Als je iemands ideeën niet woordelijk kopieert, heb je ze waarschijnlijk niet nodig, vooral niet voor meer informeel schrijven.

Idealiter moedig ik mijn schrijvers aan om ideeën te parafraseren, maar ze in een nieuw licht te presenteren. Gebruik de inzichten die u uit uw onderzoek verzamelt om uw eigen ideeën en conclusies te ondersteunen, die onafhankelijk moeten worden getrokken nadat alle feiten zijn verzameld.

Dit zorgt er niet alleen voor dat je schrijven schoon is, maar maakt je ook een meer kritische denker.

Je moet je afvragen: wat heeft het voor zin om over de ideeën van iemand anders te schrijven als je geen nieuw perspectief biedt?

Gebruik de informatie die u parafraseert als informatie, niet als evangelie, om ervoor te zorgen dat u altijd plagiaat vermijdt.

4. Voer rigoureus proeflezen en bewerken uit

De eenvoudigste manier om plagiaat te voorkomen, is door het op te sporen voordat u een artikel publiceert. Als u de tijd neemt om uw stuk en uw citaten te bewerken, zorgt u ervoor dat uw stuk schoon blijft en geen risico loopt op ethische schendingen.

Controleer nogmaals of het schrijven origineel is en of de schrijver onafhankelijk tot zijn conclusies is gekomen. Dit zal je ook een betere redacteur maken.

5. Gebruik een plagiaatcontrole zoals Grammarly

Plagiaattools zijn ongelooflijk handig voor het opsporen van fouten die mensen niet kunnen waarnemen.

In het onderstaande voorbeeld heb ik wat tekst gekopieerd en geplakt van een recent bericht op de SEJ-website, en de tool vertelde me dat de tekst 100% plagiaat was en gaf me zelfs de link naar de oorsprong

Grammaticale plagiaatcontroleScreenshot van Grammarly, januari 2023

Deze tools zijn geweldig voor het citeren van internetonderzoek, maar zijn mogelijk niet effectief tegen dingen die worden geciteerd uit boeken, pdf’s, e-books of iets dat niet beschikbaar is in een internetindex.

6. Plan vooruit

Als u uitstelgedrag vermijdt, zorgt u ervoor dat u voldoende tijd heeft om stukken te proeflezen en uw contouren dienovereenkomstig op te stellen.

Hierdoor kunt u al uw bronnen bijhouden, uitzoeken hoe u ze op de juiste manier kunt citeren en andere fouten helpen voorkomen.

7. Zet u in om originele ideeën te presenteren

Ten slotte gaat dit punt over het ethos van waarom we schrijven.

Door ervoor te kiezen een onafhankelijke schrijver en denker te zijn, hoef je je nooit zorgen te maken over plagiaat. Het belangrijkste is dat je hierdoor veel succesvoller zult zijn.

Plagiaat vermijden is niet per se moeilijk, maar vereist wel discipline en een goede planning.

Meer middelen:

Uitgelichte afbeelding: GoodStudio/ShutterstockSource link

More To Explore

WACHT! VOORDAT JE GAAT...

Geef me jouw E-mail Address, en dan stuur ik je een GRATIS kopie van mijn boek, waarin ik je laat zien hoe je jouw inkomen kan verdubbelen in 90 dagen!